DynastyDynasty - Viranhaltijapäätöksethttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/VHT.HTMYhdyskuntainsinööri / LIIKUNTAPAIKKOJEN JÄÄALUEIDEN HOITOTÖIDEN KILPAILUTUS KAUDELLE 2019-2020LIIKUNTAPAIKKOJEN JÄÄALUEIDEN HOITOTÖIDEN KILPAILUTUS KAUDELLE 2019-2020http://liminka01.oncloudos.com:80/vhp/20196707.HTMPerusturvajohtaja / SAIRAANHOITAJAN TOIMISAIRAANHOITAJAN TOIMIhttp://liminka01.oncloudos.com:80/vhp/20196701.HTMPerusturvajohtaja / LÄHIHOITAJAN TOIMILÄHIHOITAJAN TOIMIhttp://liminka01.oncloudos.com:80/vhp/20196700.HTMTalousjohtaja / LYHYTAIKAISEN LAINAN NOSTAMINENLYHYTAIKAISEN LAINAN NOSTAMINENhttp://liminka01.oncloudos.com:80/vhp/20196681.PDFKunnanjohtaja / VUOKRASOPIMUSVUOKRASOPIMUShttp://liminka01.oncloudos.com:80/vhp/20196682.HTMLiikelaitosjohtaja ruoka-, puhtaus- ja kiinteistöpalvelut liikelaitos / LAITOSHUOLTAJAN TEHTÄVÄN TÄYTTÄMINENLAITOSHUOLTAJAN TEHTÄVÄN TÄYTTÄMINENhttp://liminka01.oncloudos.com:80/vhp/20196678.HTMKunnanjohtaja / VUOKRASOPIMUSVUOKRASOPIMUShttp://liminka01.oncloudos.com:80/vhp/20196677.HTMTalousjohtaja / LYHYTAIKAISEN LAINAN NOSTAMINENLYHYTAIKAISEN LAINAN NOSTAMINENhttp://liminka01.oncloudos.com:80/vhp/20196671.PDFTalousjohtaja / LYHYTAIKAISEN LAINAN NOSTAMINENLYHYTAIKAISEN LAINAN NOSTAMINENhttp://liminka01.oncloudos.com:80/vhp/20196663.PDFPerusturvajohtaja / SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRAN TÄYTTÄMINEN SYRJÄMÄKISOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRAN TÄYTTÄMINEN SYRJÄMÄKIhttp://liminka01.oncloudos.com:80/vhp/20196660.HTMPerusturvajohtaja / IRTISANOUTUMINEN LÄHIHOITAJAN TOIMESTA JÄRVELINIRTISANOUTUMINEN LÄHIHOITAJAN TOIMESTA JÄRVELINhttp://liminka01.oncloudos.com:80/vhp/20196658.HTMPerusturvajohtaja / SOSIAALIOHJAAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN KAJAVASOSIAALIOHJAAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN KAJAVAhttp://liminka01.oncloudos.com:80/vhp/20196661.HTMPerusturvajohtaja / IRTISANOUTUMINEN KOTISAIRAANHOITAJAN TOIMESTA HAUTAVIITAIRTISANOUTUMINEN KOTISAIRAANHOITAJAN TOIMESTA HAUTAVIITAhttp://liminka01.oncloudos.com:80/vhp/20196659.HTMPerusturvajohtaja / ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA SEMERONILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA SEMERONhttp://liminka01.oncloudos.com:80/vhp/20196650.HTMPerusturvajohtaja / OSASTONSIHTEERIN TOIMIOSASTONSIHTEERIN TOIMIhttp://liminka01.oncloudos.com:80/vhp/20196646.HTM