DynastyDynasty - Kokousasiathttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/TELIMET.HTMKunnanhallitus 28.09.2020 / POHJOIS-POHJANMAAN LIITON PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINENPOHJOIS-POHJANMAAN LIITON PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINENhttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2020839-5.HTMKunnanhallitus 28.09.2020 / KUNNANJOHTAJAN KATSAUSKUNNANJOHTAJAN KATSAUShttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2020839-4.HTMKunnanhallitus 28.09.2020 / LIMINGAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUELIMINGAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEhttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2020839-8.HTMKunnanhallitus 28.09.2020 / SELVITYS HEIKKI SARVELA -SALIN KORVAAJAKSI / VALTUUSTOALOITESELVITYS HEIKKI SARVELA -SALIN KORVAAJAKSI / VALTUUSTOALOITEhttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2020839-7.HTMKunnanhallitus 28.09.2020 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2020839-1.HTMKunnanhallitus 28.09.2020 / TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.8.2020TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.8.2020http://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2020839-13.HTMKunnanhallitus 28.09.2020 / TILOJEN VUOKRAAMINEN PÄIVÄKOTIKÄYTTÖÖN OP KIINTEISTÖSIJOITUS OY:LTÄTILOJEN VUOKRAAMINEN PÄIVÄKOTIKÄYTTÖÖN OP KIINTEISTÖSIJOITUS OY:LTÄhttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2020839-12.HTMKunnanhallitus 28.09.2020 / LUKION PERUSKORJAUSLUKION PERUSKORJAUShttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2020839-6.HTMKunnanhallitus 28.09.2020 / KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYSKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYShttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2020839-3.HTMKunnanhallitus 28.09.2020 / PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINENPÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINENhttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2020839-2.HTMKunnanhallitus 28.09.2020 / ILMOITUSASIATILMOITUSASIAThttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2020839-15.HTMKunnanhallitus 28.09.2020 / LIMINGAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMALIMINGAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAhttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2020839-9.HTMKunnanhallitus 28.09.2020 / LIMINGAN KUNNAN LAUSUNTO KUNTIEN VÄLISEN JOUKKOLIIKENTEEN KUSTANNUSJAON MUUTTAMISESTA KUNTARAJAT YLITTÄVILLÄ LINJOILLALIMINGAN KUNNAN LAUSUNTO KUNTIEN VÄLISEN JOUKKOLIIKENTEEN KUSTANNUSJAON MUUTTAMISESTA KUNTARAJAT YLITTÄVILLÄ LINJOILLAhttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2020839-10.HTMKunnanhallitus 28.09.2020 / OIKAISUVAATIMUKSET TEKNISEN JOHTAJAN PÄÄTÖKSEEN 1.9.2020 § 22 LINNUKKATIEN KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄN KATUSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINENOIKAISUVAATIMUKSET TEKNISEN JOHTAJAN PÄÄTÖKSEEN 1.9.2020 § 22 LINNUKKATIEN KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄN KATUSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINENhttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2020839-11.HTMKunnanhallitus 28.09.2020 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN OTTO-OIKEUS/KUNNANHALLITUSVIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN OTTO-OIKEUS/KUNNANHALLITUShttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2020839-14.HTMLiikelaitosten johtokunta 22.09.2020 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJATPÖYTÄKIRJANTARKASTAJAThttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2020856-2.HTMLiikelaitosten johtokunta 22.09.2020 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2020856-1.HTMLiikelaitosten johtokunta 22.09.2020 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN OTTO-OIKEUS/LIIKELAITOSTEN JOHTOKUNTAVIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN OTTO-OIKEUS/LIIKELAITOSTEN JOHTOKUNTAhttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2020856-5.HTMLiikelaitosten johtokunta 22.09.2020 / TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2020TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2020http://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2020856-4.HTMLiikelaitosten johtokunta 22.09.2020 / KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYSKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYShttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2020856-3.HTMKunnanhallitus 14.09.2020 / ANKKURILAHDEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN/LAAJENNUSEHDOTUKSEN TONTTIEN HINNOITTELU ALUE B:N OSALTAANKKURILAHDEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN/LAAJENNUSEHDOTUKSEN TONTTIEN HINNOITTELU ALUE B:N OSALTAhttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2020838-10.HTMKunnanhallitus 14.09.2020 / LIMINGAN KIRKONKYLÄN KESKUSTAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOSLIMINGAN KIRKONKYLÄN KESKUSTAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOShttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2020838-9.HTMKunnanhallitus 14.09.2020 / OIKAISUVAATIMUS KUNNANJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSEEN § 32/2020 KAUPPA KUNTA JA HAARASILLAN EKOPARKKIOIKAISUVAATIMUS KUNNANJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSEEN § 32/2020 KAUPPA KUNTA JA HAARASILLAN EKOPARKKIhttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2020838-12.HTMKunnanhallitus 14.09.2020 / LAUSUNTO POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUKSESTA KOSKIEN KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTÄ 15.6.2020 § 48 'TUPOKSEN ANKKURILAHDEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS'LAUSUNTO POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUKSESTA KOSKIEN KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTÄ 15.6.2020 § 48 'TUPOKSEN ANKKURILAHDEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS'http://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2020838-8.HTMKunnanhallitus 14.09.2020 / LAUSUNTO POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUKSISTA KOSKIEN KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTÄ 27.4.2020 § 28 'TUPOKSEN ANKKURILAHDEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS'LAUSUNTO POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUKSISTA KOSKIEN KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTÄ 27.4.2020 § 28 'TUPOKSEN ANKKURILAHDEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS'http://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2020838-7.HTMKunnanhallitus 14.09.2020 / KUNNALLISTEKNIIKKA LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN NIMEÄMINENKUNNALLISTEKNIIKKA LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN NIMEÄMINENhttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2020838-6.HTMKunnanhallitus 14.09.2020 / KIRJASTONHOITAJAN VIRAN MUUTTAMINEN LASTEN JA NUORTEN KIRJASTOTYÖSTÄ VASTAAVAKSI KIRJASTONHOITAJAN TEHTÄVÄKSIKIRJASTONHOITAJAN VIRAN MUUTTAMINEN LASTEN JA NUORTEN KIRJASTOTYÖSTÄ VASTAAVAKSI KIRJASTONHOITAJAN TEHTÄVÄKSIhttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2020838-5.HTMKunnanhallitus 14.09.2020 / KUNNANJOHTAJAN KATSAUSKUNNANJOHTAJAN KATSAUShttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2020838-4.HTMKunnanhallitus 14.09.2020 / KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYSKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYShttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2020838-3.HTMKunnanhallitus 14.09.2020 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJATPÖYTÄKIRJANTARKASTAJAThttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2020838-2.HTM