DynastyDynasty - Kokousasiathttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/TELIMET.HTMKunnanhallitus 21.10.2019 / ERONPYYNTÖ LUOTTAMUSTOIMESTA/ NISSINENERONPYYNTÖ LUOTTAMUSTOIMESTA/ NISSINENhttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2019771-7.HTMKunnanhallitus 21.10.2019 / LAUSUNTO HALLINTO-OIKEUDELLE KUNNANARKKITEHDIN POIKKEAMISPÄÄTÖKSESTÄ 18.6.2019, 1 § LAUSUNTO HALLINTO-OIKEUDELLE KUNNANARKKITEHDIN POIKKEAMISPÄÄTÖKSESTÄ 18.6.2019, 1 § http://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2019771-6.HTMKunnanhallitus 21.10.2019 / SELVITYSPYYNTÖ JÄTEHUOLLON OPERATIIVISTEN JA HALLINNOLLISTEN PALVELUTEHTÄVIEN JÄRJESTÄMISESTÄ KUNNASSASELVITYSPYYNTÖ JÄTEHUOLLON OPERATIIVISTEN JA HALLINNOLLISTEN PALVELUTEHTÄVIEN JÄRJESTÄMISESTÄ KUNNASSAhttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2019771-5.HTMKunnanhallitus 21.10.2019 / KUNNANJOHTAJAN KATSAUSKUNNANJOHTAJAN KATSAUShttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2019771-4.HTMKunnanhallitus 21.10.2019 / ILMOITUSASIATILMOITUSASIAThttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2019771-13.HTMKunnanhallitus 21.10.2019 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN OTTO-OIKEUS/KUNNANHALLITUSVIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN OTTO-OIKEUS/KUNNANHALLITUShttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2019771-12.HTMKunnanhallitus 21.10.2019 / KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSEN 7.10.2019 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOKUNNANVALTUUSTON KOKOUKSEN 7.10.2019 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOhttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2019771-11.HTMKunnanhallitus 21.10.2019 / OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJIEN VALITSEMINEN 2.12.2019 YHTYMÄKOKOUKSEENOULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJIEN VALITSEMINEN 2.12.2019 YHTYMÄKOKOUKSEENhttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2019771-10.HTMKunnanhallitus 21.10.2019 / KAUPPA HEIKKILÄ RN:O 58:23 JA KUNTAKAUPPA HEIKKILÄ RN:O 58:23 JA KUNTAhttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2019771-9.HTMKunnanhallitus 21.10.2019 / KAUPPA JYRKINKORPI RN:O 355:51 NIMINEN TILAKAUPPA JYRKINKORPI RN:O 355:51 NIMINEN TILAhttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2019771-8.HTMKunnanhallitus 21.10.2019 / KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYSKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYShttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2019771-3.HTMKunnanhallitus 21.10.2019 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJATPÖYTÄKIRJANTARKASTAJAThttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2019771-2.HTMKunnanhallitus 21.10.2019 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2019771-1.HTMKunnanhallitus 09.10.2019 / KUNNANJOHTAJAN KATSAUSKUNNANJOHTAJAN KATSAUShttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2019791-6.HTMKunnanhallitus 09.10.2019 / MAANOSTOTARJOUS TILASTA KAITERA RN:O 461-4 JA 464-2 MAANOSTOTARJOUS TILASTA KAITERA RN:O 461-4 JA 464-2 http://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2019791-5.HTMKunnanhallitus 09.10.2019 / MAANOSTOTARJOUS TILASTA HEIKKILÄ RN:O 58-23MAANOSTOTARJOUS TILASTA HEIKKILÄ RN:O 58-23http://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2019791-4.HTMKunnanhallitus 09.10.2019 / KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYSKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYShttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2019791-3.HTMKunnanhallitus 09.10.2019 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJATPÖYTÄKIRJANTARKASTAJAThttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2019791-2.HTMKunnanhallitus 09.10.2019 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2019791-1.HTMTarkastuslautakunta 08.10.2019 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJATPÖYTÄKIRJANTARKASTAJAThttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2019789-2.HTMTarkastuslautakunta 08.10.2019 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2019789-1.HTMTarkastuslautakunta 08.10.2019 / ELINVOIMAPALVELUJEN AJANKOHTAISKATSAUSELINVOIMAPALVELUJEN AJANKOHTAISKATSAUShttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2019789-4.HTMTarkastuslautakunta 08.10.2019 / KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYSKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYShttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2019789-3.HTMTarkastuslautakunta 08.10.2019 / SIDONNAISUUSILMOITUKSET 2019SIDONNAISUUSILMOITUKSET 2019http://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2019789-5.HTMSivistys- ja hyvinvointilautakunta 08.10.2019 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSETVIRANHALTIJAPÄÄTÖKSEThttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2019786-9.HTMSivistys- ja hyvinvointilautakunta 08.10.2019 / SIVISTYSJOHTAJAN AJANKOHTAISET ASIATSIVISTYSJOHTAJAN AJANKOHTAISET ASIAThttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2019786-8.HTMSivistys- ja hyvinvointilautakunta 08.10.2019 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJATPÖYTÄKIRJANTARKASTAJAThttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2019786-2.HTMSivistys- ja hyvinvointilautakunta 08.10.2019 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2019786-1.HTMSivistys- ja hyvinvointilautakunta 08.10.2019 / LISÄYS LAKEUDEN KANSALAISOPISTON MAKSUIHIN JA PÄIVITYS LIMINGAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON VAPAAOPPILASPAIKKAMAKSUN KRITEEREIHINLISÄYS LAKEUDEN KANSALAISOPISTON MAKSUIHIN JA PÄIVITYS LIMINGAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON VAPAAOPPILASPAIKKAMAKSUN KRITEEREIHINhttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2019786-7.HTMSivistys- ja hyvinvointilautakunta 08.10.2019 / KOULUJEN LUKUVUOSISUUNNITELMAT 2019-2020KOULUJEN LUKUVUOSISUUNNITELMAT 2019-2020http://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2019786-5.HTM