DynastyDynasty - Kokousasiathttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/TELIMET.HTMTarkastuslautakunta 27.08.2019 / HALLINNON JA TALOUDEN AJANKOHTAISKATSAUSHALLINNON JA TALOUDEN AJANKOHTAISKATSAUShttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2019780-4.HTMTarkastuslautakunta 27.08.2019 / KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYSKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYShttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2019780-3.HTMTarkastuslautakunta 27.08.2019 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJATPÖYTÄKIRJANTARKASTAJAThttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2019780-2.HTMTarkastuslautakunta 27.08.2019 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2019780-1.HTMTarkastuslautakunta 27.08.2019 / SEURAAVA KOKOUSSEURAAVA KOKOUShttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2019780-7.HTMTarkastuslautakunta 27.08.2019 / TILINTARKASTAJAN TARKASTUSSUUNNITELMATILINTARKASTAJAN TARKASTUSSUUNNITELMAhttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2019780-6.HTMTarkastuslautakunta 27.08.2019 / TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMATARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMAhttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2019780-5.HTMKunnanhallitus 26.08.2019 / RUUTIKANKAAN-HIRVINEVAN JA HILLINSELÄN-LAUTUANNEVAN OSAYLEISKAAVAN LAATIMINENRUUTIKANKAAN-HIRVINEVAN JA HILLINSELÄN-LAUTUANNEVAN OSAYLEISKAAVAN LAATIMINENhttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2019768-7.HTMKunnanhallitus 26.08.2019 / JÄTEASEMAN SIJAINTIJÄTEASEMAN SIJAINTIhttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2019768-12.HTMKunnanhallitus 26.08.2019 / VESIHUOLLON LIITTYMIEN HANKINTA / LIMINGANPORTTI IIVESIHUOLLON LIITTYMIEN HANKINTA / LIMINGANPORTTI IIhttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2019768-14.HTMKunnanhallitus 26.08.2019 / TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.7.2019TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.7.2019http://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2019768-13.HTMKunnanhallitus 26.08.2019 / HOITAJAMITOITUKSEN TARKASTELU VARHAISKASVATUKSESSA / VALTUUSTOALOITEHOITAJAMITOITUKSEN TARKASTELU VARHAISKASVATUKSESSA / VALTUUSTOALOITEhttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2019768-17.HTMKunnanhallitus 26.08.2019 / KUNNALLISTEKNIIKKA LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN NIMEÄMINENKUNNALLISTEKNIIKKA LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN NIMEÄMINENhttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2019768-18.HTMKunnanhallitus 26.08.2019 / KAUPPA KUJAPELTOLA RN:O 357-71/2 -NIMISESTÄ TILASTA MÄÄRÄALA JA KUNTAKAUPPA KUJAPELTOLA RN:O 357-71/2 -NIMISESTÄ TILASTA MÄÄRÄALA JA KUNTAhttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2019768-20.HTMKunnanhallitus 26.08.2019 / OIKAISUVAATIMUS KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖKSESTÄ 15.4.2019, 116 § / EHDOKKAIDEN NIMEÄMINEN LIMINGAN VESIHUOLTO OY:N HALLITUKSEENOIKAISUVAATIMUS KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖKSESTÄ 15.4.2019, 116 § / EHDOKKAIDEN NIMEÄMINEN LIMINGAN VESIHUOLTO OY:N HALLITUKSEENhttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2019768-19.HTMKunnanhallitus 26.08.2019 / OIKAISUVAATIMUKSET KUNNANARKKITEHDIN PÄÄTÖKSESTÄ 18.6.2019, 1 § / POIKKEAMISPÄÄTÖSOIKAISUVAATIMUKSET KUNNANARKKITEHDIN PÄÄTÖKSESTÄ 18.6.2019, 1 § / POIKKEAMISPÄÄTÖShttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2019768-9.HTMKunnanhallitus 26.08.2019 / KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN AJANMUKAISTAMINENKIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN AJANMUKAISTAMINENhttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2019768-8.HTMKunnanhallitus 26.08.2019 / VASTINEPYYNTÖ JAHOTEC OY:N VALITUKSEEN POHJOIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON PÄÄTÖKSESTÄ (BIOKAASULAITOKSEN TOIMINNAN OLENNAINEN MUUTTAMINEN)VASTINEPYYNTÖ JAHOTEC OY:N VALITUKSEEN POHJOIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON PÄÄTÖKSESTÄ (BIOKAASULAITOKSEN TOIMINNAN OLENNAINEN MUUTTAMINEN)http://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2019768-10.HTMKunnanhallitus 26.08.2019 / UNICEF:IN LAPSIYSTÄVÄLLINEN KUNTA / VALTUUSTOALOITEUNICEF:IN LAPSIYSTÄVÄLLINEN KUNTA / VALTUUSTOALOITEhttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2019768-16.HTMKunnanhallitus 26.08.2019 / KOTIRANNAN ASEMAKAAVALAAJENNUSKOTIRANNAN ASEMAKAAVALAAJENNUShttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2019768-6.HTMKunnanhallitus 26.08.2019 / VT 8 OSAYLEISKAAVAVT 8 OSAYLEISKAAVAhttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2019768-5.HTMKunnanhallitus 26.08.2019 / KUNNANJOHTAJAN KATSAUSKUNNANJOHTAJAN KATSAUShttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2019768-4.HTMKunnanhallitus 26.08.2019 / KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYSKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYShttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2019768-3.HTMKunnanhallitus 26.08.2019 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJATPÖYTÄKIRJANTARKASTAJAThttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2019768-2.HTMKunnanhallitus 26.08.2019 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2019768-1.HTMKunnanhallitus 26.08.2019 / KAAVOITUKSEN JA MAANHANKINNAN PERIAATTEETKAAVOITUKSEN JA MAANHANKINNAN PERIAATTEEThttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2019768-11.HTMKunnanhallitus 26.08.2019 / ILMOITUSASIATILMOITUSASIAThttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2019768-22.HTMKunnanhallitus 26.08.2019 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN OTTO-OIKEUS/KUNNANHALLITUSVIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN OTTO-OIKEUS/KUNNANHALLITUShttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2019768-21.HTMKunnanhallitus 26.08.2019 / TILAPÄISEN KOTIPALVELUN MAKSUJEN POISTAMINEN / VALTUUSTOALOITETILAPÄISEN KOTIPALVELUN MAKSUJEN POISTAMINEN / VALTUUSTOALOITEhttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2019768-15.HTMLiikelaitosten johtokunta 13.08.2019 / KUNNALLISTEKNIIKKA LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN NIMEÄMINENKUNNALLISTEKNIIKKA LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN NIMEÄMINENhttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2019767-4.HTM