DynastyDynasty - Kokousasiathttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/TELIMET.HTMSivistys- ja hyvinvointilautakunta 02.06.2020 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN OTTO-OIKEUSVIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN OTTO-OIKEUShttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2020833-16.HTMSivistys- ja hyvinvointilautakunta 02.06.2020 / SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNNAN KOKOUSAJAT SYKSYLLÄ 2020SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNNAN KOKOUSAJAT SYKSYLLÄ 2020http://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2020833-15.HTMSivistys- ja hyvinvointilautakunta 02.06.2020 / SIVISTYSJOHTAJAN AJANKOHTAISET ASIATSIVISTYSJOHTAJAN AJANKOHTAISET ASIAThttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2020833-14.HTMSivistys- ja hyvinvointilautakunta 02.06.2020 / SIVISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUIDEN OSAVUOTISKATSAUS 1-4/2020SIVISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUIDEN OSAVUOTISKATSAUS 1-4/2020http://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2020833-13.HTMSivistys- ja hyvinvointilautakunta 02.06.2020 / LUKION TUNTIKEHYS LUKUVUONNA 2020-21LUKION TUNTIKEHYS LUKUVUONNA 2020-21http://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2020833-12.HTMSivistys- ja hyvinvointilautakunta 02.06.2020 / PERUSOPETUKSEN TUNNIT LUKUVUONNA 2020-21PERUSOPETUKSEN TUNNIT LUKUVUONNA 2020-21http://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2020833-11.HTMSivistys- ja hyvinvointilautakunta 02.06.2020 / LAKEUDEN KANSALAISOPISTON MENETTELY KORONAVIRUKSEN VUOKSI KESKEYTYNEIDEN KURSSIEN MAKSUJEN OSALTALAKEUDEN KANSALAISOPISTON MENETTELY KORONAVIRUKSEN VUOKSI KESKEYTYNEIDEN KURSSIEN MAKSUJEN OSALTAhttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2020833-10.HTMSivistys- ja hyvinvointilautakunta 02.06.2020 / URHEILUSEUROJEN YLEISAVUSTUS VUODELLE 2020URHEILUSEUROJEN YLEISAVUSTUS VUODELLE 2020http://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2020833-9.HTMSivistys- ja hyvinvointilautakunta 02.06.2020 / LIMINGAN KUNNAN JÄÄHALLIKÄYTÖN JÄÄAIKATUKI SYKSYLLE 2020LIMINGAN KUNNAN JÄÄHALLIKÄYTÖN JÄÄAIKATUKI SYKSYLLE 2020http://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2020833-8.HTMSivistys- ja hyvinvointilautakunta 02.06.2020 / KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMIJOIDEN SEKÄ NUORISOTOIMEN AVUSTUKSET VUODELLE 2020 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMIJOIDEN SEKÄ NUORISOTOIMEN AVUSTUKSET VUODELLE 2020 http://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2020833-7.HTMSivistys- ja hyvinvointilautakunta 02.06.2020 / YKSITYISEN HOIDON TUEN KUNTALISÄT JA TUEN EHDOT LIMINGASSA 2020YKSITYISEN HOIDON TUEN KUNTALISÄT JA TUEN EHDOT LIMINGASSA 2020http://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2020833-4.HTMSivistys- ja hyvinvointilautakunta 02.06.2020 / TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINENTYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINENhttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2020833-3.HTMSivistys- ja hyvinvointilautakunta 02.06.2020 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJATPÖYTÄKIRJANTARKASTAJAThttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2020833-2.HTMSivistys- ja hyvinvointilautakunta 02.06.2020 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2020833-1.HTMSivistys- ja hyvinvointilautakunta 02.06.2020 / VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUJEN INDEKSITARKISTUKSET 2020VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUJEN INDEKSITARKISTUKSET 2020http://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2020833-5.HTMSivistys- ja hyvinvointilautakunta 02.06.2020 / VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELIEN ARVOT 1.8.2020 ALKAENVARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELIEN ARVOT 1.8.2020 ALKAENhttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2020833-6.HTMKunnanhallitus 01.06.2020 / SYKSYN 2020 OHJELMATYÖRYHMÄTSYKSYN 2020 OHJELMATYÖRYHMÄThttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2020811-12.HTMKunnanhallitus 01.06.2020 / LAUSUNTO JÄTELAIN MUUTTAMISESTALAUSUNTO JÄTELAIN MUUTTAMISESTAhttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2020811-7.HTMKunnanhallitus 01.06.2020 / TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.4.2020TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.4.2020http://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2020811-6.HTMKunnanhallitus 01.06.2020 / KUORMATIEN VARREN KORTTELIEN ASEMAKAAVAN MUUTOSKUORMATIEN VARREN KORTTELIEN ASEMAKAAVAN MUUTOShttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2020811-5.HTMKunnanhallitus 01.06.2020 / KUNNANJOHTAJAN KATSAUSKUNNANJOHTAJAN KATSAUShttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2020811-4.HTMKunnanhallitus 01.06.2020 / KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYSKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYShttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2020811-3.HTMKunnanhallitus 01.06.2020 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJATPÖYTÄKIRJANTARKASTAJAThttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2020811-2.HTMKunnanhallitus 01.06.2020 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2020811-1.HTMKunnanhallitus 01.06.2020 / MENETTELYTAPAOHJE LIMINGAN KUNNAN EDUSTAJILLE SEURAAVASSA POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN VALTUUSTON KOKOUKSESSA / VALTUUSTOALOITEMENETTELYTAPAOHJE LIMINGAN KUNNAN EDUSTAJILLE SEURAAVASSA POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN VALTUUSTON KOKOUKSESSA / VALTUUSTOALOITEhttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2020811-15.HTMKunnanhallitus 01.06.2020 / ILMOITUSASIATILMOITUSASIAThttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2020811-21.HTMKunnanhallitus 01.06.2020 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN OTTO-OIKEUS/KUNNANHALLITUSVIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN OTTO-OIKEUS/KUNNANHALLITUShttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2020811-20.HTMKunnanhallitus 01.06.2020 / SOSIAALILAUTAKUNNAN PERUSTAMINEN / VALTUUSTOALOITESOSIAALILAUTAKUNNAN PERUSTAMINEN / VALTUUSTOALOITEhttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2020811-19.HTMKunnanhallitus 01.06.2020 / HIDASTE TAALINTIEN JA KEDONPERÄNTIEN RISTEYKSEN KOHDALLE / VALTUUSTOALOITEHIDASTE TAALINTIEN JA KEDONPERÄNTIEN RISTEYKSEN KOHDALLE / VALTUUSTOALOITEhttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2020811-14.HTMKunnanhallitus 01.06.2020 / TUPOKSEN URHEILU- JA LIIKUNTA-ALUEIDEN PARANTAMINEN / VALTUUSTOALOITETUPOKSEN URHEILU- JA LIIKUNTA-ALUEIDEN PARANTAMINEN / VALTUUSTOALOITEhttp://liminka01.oncloudos.com:80/kokous/2020811-13.HTM